i ateljén
/


Daglig verksamhet med konstnärlig inriktning

 

Vårt uppdrag är att bidra till en meningsfull vardag i ett socialt sammanhang för varje enskild deltagare. Vi arbetar utifrån värdegrunden K.R.A.F.T.

Konst & Kreativitet ~ stärker vår identitet och självkänsla  

Respekt & Relation ~ genom att respektera varandras olikheter bygger vi grunden för sunda relationer och ett ödmjukt förhållningssätt  

Ansvar & Anpassning ~ vi tränar oss dagligen i att ta eget ansvar och att visa hänsyn

Förståelse & Förnuft ~ genom övningar i aktivt lyssnade, ökar vi vår förmåga att förstå varandra bättre  

Tydlighet & Trygghet ~ tydlighet och struktur skapar trygghet i ateljén